15 yıl sigortalılık süresini tamamlayan toplamda 3600 prim günü olan çalışanlar tekrar tekrar kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

Herkese tekrar merhaba.  Mevzuatımıza göre 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Yürürlükten kaldırılan hükümler başlıklı 106’ncı maddesinde ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 81’inci maddesinin yürürlüğünün devam ettiği öngörülmüştür. Buna göre, ilgili yasa maddeleri kapsamında, 08.09.1999 yılından önce sigortalılığı başlamış kişilerin 15 yıl 3600 prim günü şartını sağladıkları ilk günden itibaren SGK’dan bu yazıyı talep ederek, almış olduğu yazıyla hali hazırdaki iş yerine başvurup kıdem tazminatı alması mümkündür.  Bilindiği üzere, gerek yerleşik...

Devamı

Emeklilik nedeniyle işten ayrılan kaç kez kıdem tazminatı talep edebilir?

Öncelikle,  08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar , sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Sigortalı  Mülga 1475 Sayılı İş Kanunun yürürlükte bulunan 14. Maddesine istinaden  SGK'dan almış olduğu sigorta gün sayısının dolduğuna ilişkin yazıyı noter vasıtasıyla ya da iadeli taahütlü göndereceği bir ihtarname ile iş yerine bildirmelidir. Bu durumda ihbar süresi beklenmeden ya da herhangi bir ihtar tazminatı ödenmeden haklı sebeple iş akdi feshedilebilir. Bu tazminata hak kazanabilmek için 15 yıl 3600 günün aynı işyerinde tamamlanması şart değildir.  İşçinin...

Devamı

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Nasıl anlaşmalı boşanma davası açılır? Taraflar evlilik birliğinin temelinden sarsılması iddiasıyla açacakları boşanma davasında, öncelikle boşanmanın doğuracağı hukuki sonuçlar üzerinde bir anlaşmaya varmalıdırlar. Bu anlaşma, boşanmanın ayrılmaz parçası olan boşanma protkolü ile yazılı hale getirilmelidir.  Protokolde tarafların boşanmaya karar verdikleri, maddi-manevi tazminat, nafaka, çeyiz eşyaları, ziynet eşyaları, varsa çocukların velayeti ve varsa evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaşımı gibi hususlar işlenmeli ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir. Eğer çocuk varsa, velayeti almayan taraf bakımından görüşme saatleri de net bir biçimde...

Devamı

İşe gelmeyen personel hakkında yapılması gerekenler nelerdir?

Personel 3 gündür mazeretsiz olarak işe ve mesaiye gelmiyor. Ne yapmak gerekir?   İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde personele işe gelmeme sebebini açıkça göndereceğiniz bir ihtarname ya da iadeli taahhütlü mektupla açıklamasını istemeniz gerekmektedir. İhtarname içeriği nasıl olmalıdır? İhtarnamede işçinin işe gelmeyişini haklı kılacak mazereti, varsa sağlık raporu ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alacağı yasal bir belgenin ibrazı talep edilmeli ve mazeretine ilişkin...

Devamı

İşe iade davası hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Sizin için kısaca bugüne kadar karşılaştığımız ve aklımıza ilk gelen soruları derledik. Aşağıdaki sorular dışında başkaca sorunuz olması durumunda iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. İşe iade davası nedir?   30 veya üzeri işçi çalıştırılan iş yerlerinde iş güvencesinden fayalanan çalışanların haksız ve hukuka aykırı şekilde işten çıkarılmalarına istinaden işe dönmek için iş akdi feshinin geçersizliğini ispat amacıyla açtıkları tespit niteliğinde bir davadır.    İşe iade davası açabilmek için ne kadar süre çalışmış olmam gerekir?   İşe iade davası için en az 6 aylık kıdeminizin olması şarttır.   İşe iade davasıyla...

Devamı

Kıdem tazminatına nasıl hak kazanılır?

Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesi ve 4857 sayılı iş kanunun ilgili maddeleri uyarınca işçinin haketmiş olduğu tazminattır.  Kıdem tazminatına hak kazanabilmem için ne kadar süre çalışmam gerekir? Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş yerinde en az 1 yıllık çalışma sürenizin dolmuş olması gerekir.  İstifa etmem halinde kıdem tazminatı alabilir miyim? Kural olarak istifa eden çalışana kıdem tazminatı ödenmez. Ancak, örneğin maaşınızı eksik ya da hiç almamış olmanız, fazla mesailerinizin eksik ödenmesi, tarafınızdan işveren tarafından muvafakat alınmadan sözleşmenizin esaslı unsurlarında...

Devamı

Neden avukatla çalışmalıyım?

  Ülkemizde internetten alınan eksik, hatalı yahut kulaktan dolma bilgilerle davalar açılmakta, usule aykırı süresinde yapılmayan ve takip edilmeyen dosyalar sebebiyle ciddi hak kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle hukuki anlamda süreçlerin mutlaka bir avukat aracılığıyla takip edilmesinde fayda vardır. Zira, yanlış açılan davalar sebebiyle, davanızdaki taleplere kavuşmak bir yana, karşı tarafa yargılama gideri ve ciddi anlamda vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz.     Hukuki anlamda bir hamle yapmadan önce mutlaka bir avukata danışmanızda ve işlerinizi avukat aracılığıyla takip etmeniz mutlaka lehinize olacaktır. Saygılarımla Av....

Devamı

Aracıma çarptılar. Nasıl Değer Kaybı Talep Ederim?

Değer Kaybı Ne Demek? Aracınızın kazaya karışmadan önceki fiyatı ile karıştıktan sonradaki fiyatı arasındaki farktır. Yani aracınız bir kazaya karıştı ve karşı tarafın trafik sigortası ya da kendi kaskonuzdan aracınız tamir edildi. Ancak araçta artık hasar kaydı var. Hasar olmadan önce aracınızın 2. el fiyatı örneğin 70.000 TL iken kaza sonrası 60.000 TL ye düşmesi değer kaybını oluşturur. Değer Kaybını Kasko Karşılar mı? Değer kaybını aracınıza yaptırdığınız kasko karşılamaz. Değer kaybını kazaya neden olan karşı tarafta bir sürücü var ise o sürücünün araç sigortası üzerinden talep ederek...

Devamı
Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X