İşe gelmeyen personel hakkında yapılması gerekenler nelerdir?

Personel 3 gündür mazeretsiz olarak işe ve mesaiye gelmiyor. Ne yapmak gerekir?
 
İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde personele işe gelmeme sebebini açıkça göndereceğiniz bir ihtarname ya da iadeli taahhütlü mektupla açıklamasını istemeniz gerekmektedir.

İhtarname içeriği nasıl olmalıdır?

İhtarnamede işçinin işe gelmeyişini haklı kılacak mazereti, varsa sağlık raporu ya da kamu kurum ve kuruluşlarından
alacağı yasal bir belgenin ibrazı talep edilmeli ve mazeretine ilişkin belgeleri makul sürede teslim etmesi, aksi takdirde iş akdinin feshedileceği bildirilmelidir.

Gönderdiğimiz ihtarnameye hiçbir şekilde cevap verilmedi. Personel de işe gelmedi. Personelin iş akdini sonladırmamız halinde kıdem tazminatı ödemek durumunda mıyız?

Hayır. Personele yukarda saydığımız prosedüre uygun olarak ihtarname göndermiş olmanız ve makul bir cevap ya da hiç cevap alamamanız halinde iş akdini haklı nedenle feshedebilirsiniz. Bu durumda 4857 sayılı iş kanunun 25/2-g maddesi uyarınca haklı sebebe dayanarak tazminatsız olarak personelin iş akdinin feshi mümkün olacaktır.

Yapacağımız fehshi bildirmek durumunda mıyız?
Yerleşik yargıtay kararları iş akdinin feshinin yazılı olarak çalışana bildirilmesini öngörmektedir.

Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X