Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Nasıl anlaşmalı boşanma davası açılır?

Taraflar evlilik birliğinin temelinden sarsılması iddiasıyla açacakları boşanma davasında, öncelikle boşanmanın doğuracağı hukuki sonuçlar üzerinde bir anlaşmaya varmalıdırlar. Bu anlaşma, boşanmanın ayrılmaz parçası olan boşanma protkolü ile yazılı hale getirilmelidir. 

Protokolde tarafların boşanmaya karar verdikleri, maddi-manevi tazminat, nafaka, çeyiz eşyaları, ziynet eşyaları, varsa çocukların velayeti ve varsa evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaşımı gibi hususlar işlenmeli ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir. Eğer çocuk varsa, velayeti almayan taraf bakımından görüşme saatleri de net bir biçimde düzenlenmelidir. Aksi takdirde hakim protokole müdahale edecektir. 

Boşanma davası nerde açılır?

Taraflar anlaşıp protokol düzenledikten sonra, taraflardan biri diledikleri yer aile mahkemesinde vereceği dilekçeyle davayı açabilir. Ancak aile konutunun bulunduğu ya da genel yetki kuralı gereği davalının ikametgahının bulunduğu yer aile mahkemesinde dava ikame edilmesini, sonradan anlaşmanın sağlanamaması gibi durumlarda yetki itirazıyla karşılaşmamak adına tavsiye ediyoruz. Çünkü, sonradan protokol şartlarında uyuşmazlık çıkması halinde yetki itirazında da bulunulmakta olup, dosyanın yetki mahkemeye gönderilmesi zaman kaybı doğurmaktadır. 


Anlaşmalı boşanmanın şartlarında anlaştık. Duruşma olmadan boşanabilir miyiz?

Boşanma anlaşmalı da olsa kamuyu ilgilendirdiğinden mahkeme hakimi mutlaka tarafların gerçek iradelerini anlamak için duruşma günü hazır olmalarını ister ve tarafları dinler. Bu nedenle duruşmaya gitmeden boşanmak mümkün değildir. 

Duruşmaya erken gün alabilir miyiz? 

Yazılı talep halinde mahkemeler anlaşmalı boşanma davalarında duruşma için yakın gün verebilmektedir. 

Karşı taraf protokolde yazılı şartları duruşmada reddederse mahkeme yine de boşanmaya karar verir mi?

Maalesef hayır. Böyle bir durumda her ne kadar karşı tarafın protokolde imzası dahi olsa, anlaşma ortadan kalkmış olacaktır. Eğer ki taraflar uyuşmazlığın giderilmesi yönünde orta yol bulamazlarsa dava çekişmeli boşanmaya dönecektir. 

Karşı taraf duruşmada protokolü ve boşanmayı kabul etti. Başkaca yapılması gerekenler nelerdir?

Mahkemece boşanmaya karar verildikten sonra kısa karar tarafların yüzüne okunur. Gerekçeli karar ise mahemece yazıldıktan sonra taraflara istinaf başvuru yolu açık olmak üzere tebliğ olur. Eğer ki süresi içinde taraflarca istinaf yoluna başvurulmazsa ya da taraflarca verilecek bir dilekçeyle temyizden feragat edilirse karar kesinleşir ve hüküm ifade eder. Böylelikle protokolde yazılı maddeler de yürürlüğe girmiş olacaktır. Karar kesinleştikten sonra taraflar resmen boşanmış olacaklardır. 

Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X