15 yıl sigortalılık süresini tamamlayan toplamda 3600 prim günü olan çalışanlar tekrar tekrar kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?
Herkese tekrar merhaba. 

Mevzuatımıza göre 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Yürürlükten kaldırılan hükümler başlıklı 106’ncı maddesinde ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 81’inci maddesinin yürürlüğünün devam ettiği öngörülmüştür.

Buna göre, ilgili yasa maddeleri kapsamında, 08.09.1999 yılından önce sigortalılığı başlamış kişilerin 15 yıl 3600 prim günü şartını sağladıkları ilk günden itibaren SGK’dan bu yazıyı talep ederek, almış olduğu yazıyla hali hazırdaki iş yerine başvurup kıdem tazminatı alması mümkündür. 

Bilindiği üzere, gerek yerleşik içtihatlar gerekse uluslararası sözleşmeler gereği, işçinin bağlı bulunduğu SGK'dan almış olduğu kıdem tazminatı esas yazısını iş yerine ibraz ederek iş akdini feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanmasının yanı sıra, sonrasında başka bir iş yerinde çalışmaya başlamasına da bir engel yoktur. İşveren tarafından ödenen tazminatın iadesi de söz konusu olamaz. Pekala buraya kadar bir sorun yok. Ancak dikkat,

Bizim sorumuz, daha doğrusu görünmeyen ve yasal düzenlemesi bulunmayan sorun; emeklilik nedeniyle fesih sonrası yeniden başka bir iş yerinde çalışmaya başlayan işçinin tekrar emeklilik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağıdır.

Örnek vermek gerekir ise, SGK'dan aldığı yazıya istinaden emeklilik sebebiyle işten ayrılan ve kıdem tazminatı alan işçinin, 1 hafta sonra yeni iş yerinde işe başlayıp, başladıktan 1 yıl sonra SGK'dan tekrar kıdem tazminatı esas yazısı alarak yeni iş yerine sunup işten ayrılması durumunda ne olacağı konusunda uyuşmazlıklar doğmaktaydı. İşte tam da bu noktada almış olduğumuz emsal yüksek mahkeme kararı imdadımıza yetişti. 

Öncelikle konuyla ilgili, internet ortamında ciddi şekilde bilgi kirliliği bulunduğunu üzülerek belirtmek istiyorum. Zira, bir çok internet sitesinde, işçinin emeklilik nedeniyle fesih sonrası tekrar başka bir işte çalışabileceği noktasında takılıp kaldığını görmekteyiz. Tekrar çalışma sonrası aynı sebeple fesih halinde tazminat durumunun ne olacağı konusunda ise, net bir bilgi olmadığı, ödenir şeklinde soyut yorumlar getirildiği görülmektedir. Oysa konu, yani sorun göründüğünden daha derindir. 

Taraf olduğumuz ve işveren vekili olduğumuz bir davada, emsal olacak şekilde, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim süresini doldurarak emeklilik sebebiyle iş akdini fesheden işçinin, SGK'dan almış oldukları yazıyla, iş yerindeki işi ve işleyiş düzenini bozacak şekilde kısa vadelerle iş sözleşmesini feshetmesi hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmiş, davacının davası haksız görülerek yerel mahkemece reddedilmiştir. 

Mahkeme, gerekçeli kararında, yasa maddesinin ve SGK'dan alınan yazının, işçi tarafından koz olarak kullanıldığı, 1'er yıl arayla ilgili yazının sunularak iş akdini fesheden işçinin tazminat talebinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu, yasanın amacına aykırı hareket edildiği, işçinin her seferinde bu yazıyla emeklilik nedeniyle feshe dayanarak kıdem tazminatı alamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Akabinde, konuyla ilgili davacı tarafça istinaf yani yüksek yargı yoluna başvurulmuş olup, bölge adliye mahkemesince yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik bulunmadığından davacının istinaf talebi reddedilerek, karar onanıp iade olmuştur. 

Sonuç olarak daha sade ve yalın bir dille özetlemek gerekirse;

1- İŞÇİNİN 15 YIL 3600 GÜN PRİM SÜRESİNİ DOLDURMASI HER DURUMDA KIDEM TAZMİNATI KAZANABİLECEĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

2- İŞÇİ ÜST ÜSTE ve SÜREKLİ OLARAK, SGK'DAN ALMIŞ OLDUĞU KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZISINI SUNUP İŞE BAŞLADIĞI HER İŞ YERİNDEN AYNI FESİH SEBEBİYLE KIDEM TAZMİNATI ALAMAZ. 

3- İŞÇİ BU HAKKINI KULLANIRKEN İYİ NİYETLİ DAVRANMALI, SGK'DAN ALMIŞ OLDUĞU YAZIYI YASADAKİ BOŞLUĞU DEĞERLENDİRMEK  VE HER HALUKARDA TAZMİNATA HAK KAZANMAK MAKSADIYLA DEFALARCA KOZ OLARAK KULLANMAMALIDIR. ZİRA, BU TAZMİNATIN HER DURUMDA ÖDENMEYECEĞİ AŞAĞIDA SUNMUŞ OLDUĞUMUZ YÜKSEK YARGI KARARIYLA KESİN OLARAK SABİT HALE GELMİŞTİR. KARARA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ.

https://www.avukaterdemyildiz.com/emsal-yargi-kararlari/15-yil-sigortali-ve-3600-prim-gunu-olan-isci-emeklilik-sebebiyle-tekrar-tekrar-tazminat-kazanamaz_

Saygılarımla,
Av. Erdem YILDIZ 
 
Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X