15 yıl sigortalı ve 3600 prim günü olan işçi emeklilik sebebiyle tekrar tekrar tazminat kazanamaz.
15 yıl ve 3600 gün prim ödeme gün sayısına göre emeklilik sebebiyle iş akdini fesheden çalışan her işe giriş çıkışında tazminata hak kazanamayacak olup, yüksek yargı kararını sizlerle paylaşıyorum.
 
Av. Erdem YILDIZ 


X