Vasi tayini dilekçesi

 
BAKIRKÖY ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI’NA
 
 
VASİ TAYİNİ
İSTEYEN DAVACI       : .....................
                                    (adres)
 
VEKİLİ                       : Av. Erdem YILDIZ
                                    Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sok. Kılıç Apt. No:21 D:3 Şişli – İstanbul
 
KISITLI ADAYI             :  ................
                                        (adres)
 
KONU                           : Vasi tayini talebidir.
 
AÇIKLAMALAR          : Ekte kimlik fotokopisi bulunan ve kendisine vasi tayini istenilen ...x...., 01.07.1945 doğumlu ve 71 yaşında olup, vasi tayini talep eden davacı müvekkil ........x....'in kızıdır.
 
Vasi tayini talep eden davacı ........., rahatsız olan annesi ....x... e çok uzun süredir bakmakta olup, tüm ihtiyaçlarını ve tedavilerini karşılamaktadır. Vasi tayini istenilen .......... bugüne kadar hastanelerde çeşitli tedaviler görmüş olup, artık konuşamamakta, yürüyememekte ve hatta hareket edememektedir.
 
Kendisine vasi tayini istenilen .....y......... bugüne kadar, 1 kez beyin kanaması, 2 kez bağırsak kanseri, 1 kez rahim kanseri, 1 kez kalça ameliyatı,  2 kez beyin embolisi (inme) geçirmiş olup, uzun süreler tedavi amacıyla hastanelerde kalmış, en son ağır böbrek rahatsızlığı sebebiyle Halkalı Acıbadem Üniversite Hastanesi’nde tedavi görmüştür. Kendisine vasi tayini istenilenin geçirdiği ağır rahatsızlık ve tedavilere ilişkin klasör halinde tüm evrakları da ilgili hastanededir.
 
Vasi tayini isteyen davacı ........x......., vasisi olmak istediği annesinin tüm bakım ve diğer ihtiyaçları karşılanmaktaysa da, yaşı, oluşan bilinç kaybı, artık hareket etmek bir yana konuşamayan annesinin kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile bankalar vs. işlemlerini yerine getirememekte olup, bu durum hakkında vasi tayini istenilenin hak kaybına ve mağduriyetine yol açmaktadır.
 
Hakkında vasi tayini istenilenin hareket edemediği ve hareket ettirilmesinin riskli olduğu gözetilerek, vasi tayini istenilenin ikametgahında sağlık tetkik ve kontrollerinin yapılmasını ve sayın mahkemenize rapor halinde sunulmasını, akabinde kısıtlı adayına davacı müvekkilin vasi olarak atanmasını talep etmekteyiz.
 
 Bu nedenlerle davacı müvekkilin, annesi ....x...'e vasi tayin edilebilmesi için Sayın Mahkemenize müracaat etme zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.
 
HUKUK SEBEPLER   : MK, BK, HUMK ve ilgili yasal mevzuat.
 
HUKUKİ DELİLLER  : Halkalı Acıbadem Üniversitesi Hastanesi kayıtlarının gerektiği takdirde celbi (klasör halindedir), sağlık raporu, nüfus kaydı, bilirkişi, tanık, yemin vd. yasal tüm deliller. 
 
İSTEM                        : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle,
 
Konuşamayan, hareket edemeyen ve kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan ......... T.C. Kimlik Numaralı xin kısıtlanmasına, müvekkil Y'nin ise annesi x'e vasi olarak atanmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 03.08.2016
 
SAYGILARIMIZLA
Vasi Tayini Talep Eden Davacı
...............
VEKİLİ
Av. Erdem YILDIZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK: Kimlik fotokopisi
 
 
Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X