Sahte kimlik hakkında suç duyurusu

....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
 
 
ŞİKAYETÇİ                  : ….. (T.C. …..)
                                   ( Adres)
 
VEKİLİ                         : Av. Erdem YILDIZ
                                    Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sok Kılıç Apt. No:21/3 Şişli-İstanbul
 
ŞÜPHELİ                     : Faili meçhul
 
KONU                         : Şikayetçi müvekkile ait kimlik bilgileriyle menfaat temini amacıyla sahte kimlik üreten ve bankalara ibraz eden faili meçhul şahıslar hakkında suç duyurusundan ibarettir. 
 
AÇIKLAMALAR            : Şikayetçi müvekkile ait ekte fotokopisi sunulu kimlik bilgilerinin faili meçhul kişilerce kopyalandığını, iğfal kabiliyeti olacak şekilde üzerindeki fotoğrafın değiştirilerek menfaat temin etmek amacıyla sahte kimlik üretildiğini, sahte kimliğin bankalara ibraz edildiğini, sahte kimlikle …. Bankası. …  şubesinde müvekkil adına hesap açıldığını, yine ….. şubesinde ise kredi başvurusunda bulunulduğunu ……..tarihinde öğrenmiş bulunmaktayız.
 
İşbu faili meçhul kişi ve kişilerin tespit edilerek, ileride telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararların doğmasını engellemek amacıyla, müvekkile ait kimlik bilgileriyle sahte kimlik üreten, kimlik bilgilerini menfaat temini için kullanan, bankalara hesap, kredi açmak vb. amaçlarla başvurular yapan kişi ve kişilerin cezalandırılması amacıyla Sayın Başsavcılığınıza başvurma zaruretimiz hasıl olmuştur.
 
SONUÇ ve İSTEM       : Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerle,
 
1. Şikayetçi müvekkilin ileride telafisi mümkün olmayan zararlarının doğmasını engellemek adına Türkiye Bankalar Birliğine tedbiren yazı yazılmasına,
 
2. Şikayetçi müvekkile ait kimlik bilgileriyle sahte kimlik üreterek bankalara kredi başvurusu yapan, hesap açan ve maddi zararına yönelik hareket eden kişi ve kişilerin eylemlerine uyan suçlardan cezalandırılmaları amacıyla haklarında gerekli soruşturmanın tamamlanarak kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 22.06.2017
 
SAYGILARIMLA
ŞİKAYETÇİ ………….
VEKİLİ
Av. Erdem YILDIZ
 
 
 
 
 
Levent Mah. Büyükdere Cd. Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi Blokları A2 Blok No:3/36 ofis no:8 Beşiktaş-İstanbul
0 212 318 32 43
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X