Maddi/manevi tazminat dava dilekçesi

KÜÇÜKÇEKMECE ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI’NA 


 İHTİYAT-İ TEDBİR TALEPLİDİR.
DAVACI                       : ………………. (T.C: ………………)
                                       Adres
 VEKİLİ                         : Av. Erdem YILDIZ
DAVALI                       : ………………. (T.C: ………………)
                                       Adres
 KONU                           : Maddi ve manevi tazminat taleplerimizi içerir dava dilekçesidir.
 HARCA ESAS DEĞER : 101.000 TL (fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla)
 AÇIKLAMALAR          : Davacı müvekkil 23.09.2007 tarihinde arkadaşları X, Y ve Z’le birlikte yemek yemek amacıyla Avcılar’da bulunan davalının da ortağı olduğu balıkçıya yemek yemeye gitmişlerdir.
 

Burada davacı müvekkil ve Y kendi aralarında siyasi konulardan konuşurken, konuşmanın hararetlenmesiyle tartışmaya başlamışlardır. Bu esnada yan masada bulunan davalı X ve davalının Z adındaki arkadaşı da davacı müvekkili tanımadığı halde konuşmalara müdahil olmuştur. Bunun üzerine, olayın tatsızlaşmaması amacıyla Y’nin arkadaşları, tartışmanın taraflarından Y’i olay yerinden uzaklaştırmış ve evlerine gitmişlerdir.

 

Davacı müvekkil arkadaşlarının gitmesiyle içerde tek başına kalmış ve X tartışmanın tarafı olmadığı halde, içerde kalan davacı müvekkile aniden saldırmış, gözüne yumruk atmak suretiyle davacı müvekkilin gözünde kalıcı hasar ve görme kaybına yol açacak şekilde yaralamasına neden olmuştur.  Ayrıca;

 

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulu’nun düzenlemiş olduğu 31.07.2009 tarihli raporda davacı müvekkilin sağ gözünde görme düzeyinin 10 iken 1 düzeyine düştüğü ve organın işlevini yitirdiği tespit edilmiştir. (Delil Listesi Ek-1 Hastane raporları)

 

Davalı (sanık) X hakkında, Küçükçekmece ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2009/….E., …… 2011 tarih ve 2011/….. K. sayılı ilamıyla mahkumiyet kararı verilmiş olup, iş bu karar Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2012/…. E., 24.06.2013 tarih ve 2013/… K. sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir. (Delil Listesi Ek-2-Yerel Mahkeme ve Yargıtay Kararlar)

 

Davacı müvekkil olay sonrası Dünya Göz Hastanesi’nde acele olarak ameliyata alınmış sonrasında ise, yurt dışında yaşıyor olması sebebiyle defalarca Basel Üniversitesi Hastanesi’nde birçok operasyondan geçmiş olup, gözünü kaybetmenin eşiğinden dönmüştür.

 

Hastane raporlarından anlaşılacağı üzere davacı müvekkilin gözünde ciddi anlamda görme kaybı olup, davacı müvekkil bir daha asla eski görme yetisinde olamayacaktır. Davacı müvekkil, sağlığına kavuşmak amacıyla bugüne kadar birçok hastane masrafları yapmış olup, ciddi anlamda maddi zarara uğradığı gibi, gözünde işlev kaybı olması sebebiyle ayrıca büyük bir manevi zarara uğramıştır. Bu nedenle davacı müvekkilin maddi ve manevi zararlarının tazminini sağlamak amacıyla işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ DELİLLER : Küçükçekmece. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …….E., 23.03.2011 tarih ve 2011/….. K. sayılı ilamı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2012/….. E., 24.06.2013 tarih ve 2013/…… K. sayılı ilamı, sağlık ve hastane raporları, fatura, makbuz ve ilgili diğer belgeler, bilirkişi incelemesi, tanık, yemin ve her türlü delail yasal delil.

 HUKUKİ SEBEPLER            : BK, HUMK ve ilgili diğer yasal mevzuat.
 İSTEM                                   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
1.  Davalı tarafın menkul ve gayrimenkullerinin üzerine teminatsız olarak dava değeri tutarında ihtiyat-i tedbir koyulmasına, 
 2.  Fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL maddi tazminat ile davacı müvekkilin uğramış olduğu manevi çöküntü nedeniyle 100.000 TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte, yargılama giderleri ve ücret-i vekâletin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ederiz.
 SAYGILARIMIZLA
DAVACI …….. 
VEKİLİ
Levent Mah. Büyükdere Cd. Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi Blokları A2 Blok No:3/36 ofis no:8 Beşiktaş-İstanbul
0 212 318 32 43
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X