Fatura iadesi (e-fatura)BEYOĞLU ... NOTERLİĞİNE
 
İHTAR EDEN KEŞİDECİ    : ................San ve Tic. A.Ş.
 
 Vekili                                   : Av. Erdem YILDIZ
                                                Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sok. Kılıç Apt. No:21/3 Şişli-İstanbul
 
Muhatap                             : ..................................... A.Ş.
                                             (adres)
 
Tebellüğ Tarihi                 : 
 
Konu                                     : ...........tarih ve ................... nolu KDV dahil ................ TL bedelli e-faturaya itirazlarımızın bildirilerek e-faturanın tarafınıza iadesidir.
 
Açıklamalar                       :  Sayın Muhatap, tarafınızca düzenlenen..........tarih ve ...................... nolu KDV dahil .................... bedelli e-fatura sistem üzerinden müvekkil şirkete tebliğ edilmiştir.
 
İhtar ve itiraz eden keşideci müvekkil şirketle tarafınız arasında herhangi bir sözleşme olmadığı gibi, müvekkil şirketin tarafınıza .............................. adı altında herhangi bir borcu da bulunmamaktadır. Ayrıca tarafınızın ihtar eden keşideci müvekkil şirketten herhangi bir hak ve alacağı söz konusu değildir. Bu nedenle;
 
Fazlaya ilişkin sair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tarafımızca tebellüğ edilen.................tarih ve................. nolu KDV Dahil....................TL bedelli e-faturaya yasal süresi dâhilinde itiraz ederek, faturayı işbu ihtarnamemiz ekinde tarafınıza iade ettiğimizi lüzumuna binaen ihbar ve ihtar ederiz. ..............

SAYGILARIMIZLA
İHTAR EDEN KEŞİDECİ
..................................................A.Ş 
VEKİLİ
Av. Erdem YILDIZ
 
Eki: Fatura Aslı
 
 
Sayın Noter, İşbu ihtarnamenin bir nüshasının APS ile muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza verilmesini, bir nüshasının da dairenizde saklanmasını talep ederiz.
 
SAYGILARIMIZLA
İHTAR EDEN KEŞİDECİ 
..................................................A.Ş 
VEKİLİ 
Av. Erdem YILDIZ 
 
Levent Mah. Büyükdere Cd. Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi Blokları A2 Blok No:3/36 ofis no:8 Beşiktaş-İstanbul
0 212 318 32 43
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X