(Anlaşmalı) Boşanma Dava Dilekçesi

İSTANBUL … AİLE MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI’NA
 
 
 
DAVACI                  : .......... .........- T.C. No. ...................
                                adres
 
DAVALI                   : ......... .........- T.C. No. ...................
                                adres

KONU                       :Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (ANLAŞMALI)                   
 
AÇIKLAMALAR  : Davalı ile 16.01.1982 tarihinde evlendik. Bu evlilikten dünyaya gelen müşterek çocuklarımız ........ ile ............ bulunmaktadır.
 
Davalı ile evliliğimizden bir müddet sonra aramızda çeşitli anlaşmazlıklar başlamıştır. Sürekli olarak süregelen tartışmalar sonucu aramızda evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Davalıyla uzun süredir ayrı yaşamaktayız. Bu evlilik sadece nüfus kütüğündeki kayıttan ibarettir.
 
Artık çekilmez bir hal alan ve temelinden sarsılan bu evliliğin yürümediği ve yürümeyeceği, fiilen sona eren ve her iki taraf içinde bir anlam ifade etmeyen sadece resmi kayıtlarda gözüken evliliğimizin hukuken de sona erdirilebilmesi ile ekte sunduğumuz protokolle anlaştık. Bu nedenlerle Sayın Mahkemenize müracaat zorunlu hale gelmiştir.   
 
H.SEBEPLER          : MK md 166 ve devamı
 
DELİLLER              : Nüfus kayıtları, protokol ve sair bütün deliller
 
İSTEM                      : Yukarıda izah etmeye çalıştığım nedenlerle davalı  ile aramızdaki evlilik artık çekilmez bir hal aldığı ve temelinden sarsıldığı için boşanmamıza karar verilmesini arz ve talep ederim.05.03.2013
 
SAYGILARIMLA,
  DAVACI
.....  ............
 
 
EK:
1.     05.03.2013 tarihli protokol
2.     Nüfus Kayıtları
Levent Mah. Büyükdere Cd. Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi Blokları A2 Blok No:3/36 ofis no:8 Beşiktaş-İstanbul
0 212 318 32 43
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X