BOŞANMA DAVALARI ve AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN DİĞER DAVALAR

Tarafların evlenmeden önce öngöremedikleri sebepler nedeniyle, evli çiftler arasında sonradan ortaya çıkabilecek çeşitli anlaşmazlıklar yaşanabilmekte, bunun sonucunda ise taraflar Medeni Kanununda sayılı sebeplerden birine dayanarak boşanma talebiyle dava açabilmektedir. Boşanma davaları çekişmeli ve çekişmesiz olarak ayrılmakta olup, taraflardan biri veya karşılıklı olarak açılabilmektedir. Boşanma davalarında nafaka, maddi ve manevi tazminatın yanı sıra tarafların müşterek çocuklarının bulunması durumunda davada çocuğun velayet ve bakım hakkının kimde olacağına da karar verilmektedir. 
 
Boşanma davalarında tarafların protokol yaparak anlaşması, yani anlaşmalı boşanmaya karar vermeleri halinde, Türkiye'deki yargılama süreleri göz önüne alındığında yargılamalar çekişmeli boşanma davasına göre oldukça kısa sürmektedir. Ancak,
 
Boşanma davalarında dışarıdan hukuki yardım almakta ve sürecin bir avukat vasıtasıyla yürütülmesinde kati suretle fayda vardır. Örneğin, anlaşmalı boşanma davasında hatalı protokol yapılması, davada tarafların iradelerini net olarak ortaya koyamaması, sonradan protokolü bozacak beyanlarda bulunması yargılamanın çekişmeli boşanmaya dönmesine ve uzamasına neden olabilmekte, aslında iradesi gerçekten boşanmak olan çiftlerin açtığı davaların reddine veya geçici süreyle ayrılık kararına da yol açabilmektedir. Bunun en önemli sonucu ise boşanma davasının reddi halinde ancak 3 yıl sonra tekrar dava açabilecek olmasıdır. 

Boşanma davası nedenleri; genel ve özel sebepler olarak ayrılmaktadır.  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) genel boşanma sebebi olarak, zina, hayata kast ve pek kötü onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı ise özel boşanma sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ofisimizde maddi ve manevi tazminat talepli boşanma davaları, nafaka davaları, nafakanın arttırılması davaları, velayet davaları, tanıma ve tenfiz davaları, aile konutu şerhi davaları, babalık davaları, boşanma sonrası ortaya çıkan mal paylaşımı davaları, katkı payı alacağı davaları vb. aile hukukundan kaynaklanan tüm davalar takip edilmektedir. 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için lütfen iletişim bölümünden irtibata geçiniz.

 
 

 

Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X